CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

'Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.'Historia Przedszkola

Wejdź

Z życia przedszkola

Galeria ogólna

Wejdź

Strefa Wideo

Filmy z życia przedszkola

Wejdź

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wejdź

Strona Główna

 

 

Szanowni Rodzice

Informujemy, iż do wtorku, 30.06.2020r., można składać w naszej placówce Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola na okres wakacji.

Przypominamy, że w pierwszej kolejności rozpatrzone będą zgłoszenia dzieci rodziców pracujących.

W tym roku szkolnym Przedszkole nr 1 pełni dyżur w sierpniu, a Przedszkole nr 2 w lipcu

Karty zgłoszeniowe dostępne są w korytarzu naszej placówki, ale składać je należy odpowiednio do poszczególnych przedszkoli.

 

Podsumowanie Przedszkolnego konkursu recytatorskiego

Logopedyczne Łamańce

W ramach obchodów, przypadającego na 21 marca,  Światowego Dnia Poezji, ogłoszony został w naszym przedszkolu konkurs recytatorski.

Tematem przewodnim tegorocznych zmagań była logopedia w  wierszach

W związku z pandemią organizatorzy zmuszeni byli zmienić i formułę, i termin eliminacji.

Niemniej konkurs się odbył i  z przyjemnością pragniemy państwu przedstawić jego wyniki.

Na konkurs wpłynęło 21 filmików. Przesłane do organizatorów nagrania zostały poddane ocenie Jury.

Decyzją kapituły konkursowej:

Miejsce I zajęła Hania Wiszniak z grupy Pszczółki

             II zajęła Marysia Załęska z grupy Krasnale

             III przypadło Julianowi Puzio z grupy Żabki

 

Wyróżnienie otrzymuje: Julia Sopyła z grupy Puchatki

                                         Ola Błaszczak z grupy Puchatki

                                         Kuba Olszewski z grupy Krasnale

 Dyplomy za udział oraz drobne upominki powędrują do: Basi Chodkowskiej,  Mai Dukacz, Nikoli Onyśk,  Oliwii Łońskiej, Weroniki Kalinowskiej, Igora Gowkielewicza, Hani Sygnowskiej, Mai Daukszewicz, Mai Gołąb, Bartosza Kmoch, Laury Kundzicz, Mateusza Szkody, Madaleny Szabowicz, Carmen Trubacz i  Oliwiera Zajączkowskiego

                                 W imieniu pani Dyrektor, wychowawców, a przede wszystkim organizatorów gratulujemy zapału i odwagi ,a rodzicom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie udzielone dzieciakom.

                                                              Z życzeniami dalszych sukcesów – organizatorzy - Barbara Kondyra, Agnieszka Lejkowska, Bożena Więckiel

Nagrody i dyplomiki zdobyte w konkursie odebrać można u wychowawców po uprzednim, telefonicznym ustaleniu terminu i sposobu.

 

Załącznik nr1
do Zarządzenia
Dyrektora Przedszkola Nr 1w Ornecie
z dnia 18 maja 2020 r.

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Do przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola uprawniony jest wyłącznie rodzic lub opiekun prawny dziecka, nie może to być babcia/ dziadek  lub osoba chora.

I Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

 1. Rodzic przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka zgłasza do dyrektora przedszkola potrzebę opieki nad dzieckiem oraz jest zobowiązany do wypełnienia i do oddania oświadczenia o wykonywaniu pracy.
 2. Do przedszkola rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak podwyższona temperatura powyżej 37C, katar, kaszel, alergia, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku, węchu, inne nietypowe.
 3. Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola w czystych, świeżych ubraniach przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
 4. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do przedszkola wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
 1. Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola zachowuje minimalny dystans społeczny dwóch metrów od innych.
 2. Rodzic oraz dziecko powyżej 4 roku życia do przedszkola przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest również do posiadania rękawiczek jednorazowych.
 3. Rodzic nie może przebywać na terenie przedszkola.
 4. Rodzic jest wpuszczany do przedszkola w sytuacjach szczególnych za zgodą dyrektora przedszkola.
 5. Rodzic wchodząc do przedszkola w sytuacjach szczególnych jest zobowiązany do skorzystania z płynu dezynfekcyjnego, założenia maseczki i rękawiczek jednorazowych.
 6. Osoba z personelu przedszkola dyżurująca podczas przyprowadzania dziecka przy pierwszych drzwiach wyznaczających strefę bezpieczeństwa odbiera dziecko od rodzica.
 7. W sytuacji, gdy pracownik dyżurujący odbierający dziecko zauważy, że ma ono objawy infekcji może podjąć decyzję o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola
 8. Przy wejściu do przedszkola każdemu dziecku mierzona jest temperatura. Aby zostało ono wpuszczone do placówki, nie może być ona wyższa niż 37°C. Przyprowadzając dziecko do przedszkola rodzic wyraża jednocześnie zgodę na pomiar temperatury na piśmie.
 9. Pomiar temperatury odbywa się codziennie
 10. Dziecko do przedszkola nie przynosi i nie zabiera do domu żadnych niepotrzebnych przedmiotów, rysunków, czy zabawek.
 11. Dziecku powyżej 4 roku życia wchodzącemu do budynku przedszkola rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.
 1. Rodzice nie przebywają wewnątrz przedszkola - rodzic przekazuje dziecko w wejściu do przedszkola pracownikowi dyżurującemu. Dzieci starsze samodzielnie rozbierają się w szatni, dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach przedszkola zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 2. Rodzic/prawny opiekun przebywający na terenie przedszkola ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. na ternie placówki nie wolno zostawiać rowerków, wózków, fotelików samochodowych.

 II Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzic odbierający dziecko powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki.
 2. Rodzic zgłasza pracownikowi dyżurującemu przy drzwiach przedszkola odbiór dziecka i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika przedszkola do strefy buforowej- pierwsze drzwi wejściowe, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami.
 1. Nauczyciel przygotowuje dziecko do wyjścia poza teren przedszkola. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 2. Jeżeli dziecko ukończyło 4 rok życia, rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad nim nakłada dziecku, zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
 3. Niezbędne informacje dotyczące dziecka przekazuje rodzicowi pracownik dyżurujący
 4. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela poprzez kontakt z nim mailowy lub telefoniczny      
 5. Procedura bezpieczeństwa dotycząca funkcjonowania Przedszkola nr 1

w Ornecie w okresie zagrożenia COVID-19

i ogłoszenia epidemii na terenie Polski.

CEL PROCEDURY :

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę na terenie Przedszkola Nr 1 w Ornecie, dzieci, oraz ich rodziców przebywających na terenie placówki, w trakcie pandemii coronawirusa COVID-19 .

ZAKRES PROCEDURY :

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola  Nr 1w Ornecie świadczących pracę na terenie zakładu pracy, oraz rodziców wraz z dziećmi przebywających na terenie placówki, w trakcie trwania pandemii coronawirusa COVID-19. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ :

1)Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników i rodziców korzystających z usług placówki jest dyrektor Przedszkola  Nr 1 w Ornecie

2) Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez przeszkolenie przez dyrektora oraz wywieszenie procedury na tablicy ogłoszeń.

 3) Rodzice zostają zapoznani z procedurą poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Przedszkola Nr 1 w Ornecie ,oraz na korytarzu tuż przy wejściu na teren placówki.

 4) Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

5) Rodzice przebywający na terenie placówki odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad higieny opisanych w niniejszej procedurze.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz.U. Z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 1997 r. poz. 844 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Z 2020 r. poz. 410), Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 374), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. 2003, nr 6, poz.69), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach.

 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w niniejszej procedurze.

Organizacja przedszkola

 1. Od 1 czerwca 2020 r. do odwołania przedszkole pełni funkcję opiekuńczą w stosunku do dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w związku z potrzebą świadczenia pracy stacjonarnie w swoim zakładzie pracy.
 2. Pierwszeństwo w uczęszczaniu do przedszkola w tym okresie mają dzieci rodziców - pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Rodzic przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka zgłasza dyrektorowi przedszkola potrzebę opieki nad dzieckiem oraz jest zobowiązany do wypełnienia i oddania oświadczenia zał.3
 4. Dzieci uczęszczają do przedszkola  w godzinach 6.30- 16.00.
 5. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w ustalonych godzinach pracy konkretnej grupy, pod opieką której pozostaje dane dziecko.
 6. W godzinach 6.15-6.30 oraz 16.00-16.20 w przedszkolu prowadzone są prace związane z dezynfekcją pomieszczeń, zabawek, urządzeń etc. Karta monitorowania prowadzonej dezynfekcji stanowi zał. nr 1 do niniejszej procedury.
 7. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących jakąkolwiek infekcję.
 8. Osoby chcące spotkać się z dyrektorem, nauczycielem lub specjalistą, muszą w tym celu wcześniej się umówić. Jeśli jest to możliwe, powinny wszystkie sprawy omawiać telefonicznie lub mailowo.

Opieka nad dziećmi

 1. W przedszkolu tworzy się grupy maksymalnie 12 osobowe, dla dzieci zbliżonych wiekowo, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Za zgodą organu prowadzącego, w grupie może przebywać 12 osób, przy zachowaniu minimalnej przestrzeni w sali nie mniejszej niż 4m² na osobę.
 2. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną np. podwyższona temperatura powyżej 37ºC. , katar, kaszel, alergia, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku, węchu, inne nietypowe. Po ustąpieniu tych objawów dziecko może wrócić do przedszkola po min.3 dniach.
 3. Przy wejściu do przedszkola każdemu dziecku mierzona jest temperatura. Aby zostało ono wpuszczone do placówki, nie może być ona wyższa niż 37°C
 4. W przedszkolu tworzy się grupy maksymalnie 12 osobowe, dla dzieci zbliżonych wiekowo, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Za zgodą organu prowadzącego, w grupie może przebywać do 12 osób, przy zachowaniu minimalnej przestrzeni w sali nie mniejszej niż 4m² na osobę.
 5. Dzieci codziennie przebywają w 1 wyznaczonej i stałej sali zabaw, pod opieką tych samych opiekunów (nauczycieli oraz starszej woźnej).
 6. Dopuszcza się przebywanie w jednej grupie rodzeństwa uczęszczającego na co dzień do różnych grup.
 7. Dzieci nie przynoszą do przedszkola i nie zabierają do domu żadnych niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 8. W okresie pandemii dzieci nie myją zębów na terenie placówki.
 9. Zadaniem nauczycieli jest dopilnowanie, aby dzieci często myły ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.

Sale zabaw

 1. Dzieci codziennie przebywają w 1 wyznaczonej i stałej sali zabaw, pod opieką tych samych opiekunów. Ewentualne zmiany podyktowane mogą być koniecznością ustalania każdorazowo pracy w związku ze zmiennymi: liczbą dzieci, liczbą pracowników pedagogicznych i/lub niepedagogicznych.
 2. Sale, w których przebywają dzieci są dostosowane do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 3. Z sali w której przebywają dzieci usuwa się maskotki, pluszowe zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 4. Do zabaw, zajęć i ćwiczeń pozostawia się oraz wykorzystuje minimalną ilość przedmiotów, które po każdym użyciu należy dokładnie czyścić i dezynfekować.
 5. Dzieci nie przynoszą do przedszkola i nie zabierają z niego żadnych niepotrzebnych zabawek, przedmiotów i sprzętów.
 6. Wszystkie sale zabaw oraz pomieszczenia w których przebywają dzieci i/lub pracownicy należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy w zajęciach a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Każdorazowo pomieszczenia powinny być wietrzone podczas wyjścia dzieci np. do ogrodu przedszkolnego.
 8. Grupy dziecięce nie  powinny stykać się ze sobą w ciągu dnia.

Wyjścia do ogrodu przedszkolnego

 1. Dzieci w ciągu dnia powinny przebywać na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym.
 2. Dzieci  wychodzą do ogrodu przedszkolnego w wyznaczonych porach dla konkretnych grup.
 3. W ogrodzie jednocześnie mogą przebywać 2 grupy dzieci, w przestrzeniach maksymalnie oddalonych od siebie.
 4. Dzieci nie opuszczają wyznaczonego placu w trakcie zabaw.
 5. Do zabawy w ogrodzie dzieci wykorzystują wyznaczone sprzęty, przedmioty, zabawki, które po zakończonej zabawie powinny być myte z użyciem detergentu  lub dezynfekowane.
 6. Sprzęt zamontowany na stałe w ogrodzie przedszkolnym powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub  dezynfekowany.
 7. Sprzęty, które nie mogą być skutecznie czyszczone i dezynfekowane powinny zostać zabezpieczone przed użytkowaniem.

Organizacja pracy pracowników

 1. Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących objawy infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. Pracownicy przedszkola nie powinni kontaktować się ze sobą bez wyraźnego powodu.
 3. Pracownicy administracji nie kontaktują się bezpośrednio z pracownikami opiekującymi się dziećmi.
 4. Zaleca się telefoniczny lub mailowy kontakt z główną księgową oraz intendentką przedszkola.
 5. Wszyscy pracownicy przedszkola powinni zachować między sobą dystans społeczny w każdej przestrzeni przedszkola (w budynku oraz w ogrodzie przedszkolnym) wynoszący min.1,5 m.
 6. Każdy pracownik wchodzący do budynku przedszkola jest zobowiązany do obligatoryjnego dezynfekowania rąk.
 7. Każdy pracownik zobowiązany jest do regularnego mycia rąk wodą z mydłem.
 8. Zadaniem nauczycieli jest dopilnowanie, aby dzieci często myły ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
 9. Pracownicy przedszkola zostają wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos i/lub przyłbice, fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka- adekwatnie do aktualnej sytuacji), płyn do dezynfekcji rąk.
 10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji wywiesza się plakaty i instrukcje z zasadami dezynfekcji oraz prawidłowego mycia rąk, zdejmowania rękawiczek i maseczek.
 11. Na bieżąco prowadzi się dezynfekcję toalet min, 2 razy dziennie oraz każdorazowo w miarę potrzeb.
 12. Dezynfekcję przeprowadza się zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 13. Niezbędne jest zachowanie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków dezynfekujących.
 14. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych w pomieszczeniach przedszkola (ciągi komunikacyjne, dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, podłogi, blaty stolików w salach zabaw, klawiatury, włączniki etc.).
 15. Monitoring prowadzi się wg załączonej tabeli.

Pracownicy kuchni

 • Przebywają wyłącznie w pomieszczeniach kuchennych i w pomieszczeniach magazynowych przedszkola.
 • Do przedszkola wchodzą i wychodzą wejściem służbowym bocznym.
 • W trakcie dnia nie kontaktują się z innymi pracownikami opiekującymi się dziećmi oraz z dziećmi.
 • W czasie pracy przygotowują posiłki, dbają o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, odbierają żywność z magazynu.
 • Stanowiska pracy, blaty kuchenne, opakowania produktów, sprzęt kuchenny, naczynia stołowe, sztućce, powinny być na bieżąco myte z użyciem detergentów po korzystaniu z nich oraz dezynfekowane przynajmniej 2 razy dziennie. 
 • przygotowane posiłki przekazują poprzez dźwigi towarowe.
 • Stanowiska pracy pracowników kuchni powinny być oddalone co najmniej o 1,5 m. od siebie

Żywienie dzieci

 1. Dzieci spożywają posiłki w salach, w których przebywają w ciągu dnia.
 2. Dzieci spożywają posiłki przygotowywane w kuchni przedszkolnej, wyjątek stanowią dzieci, którym rodzice zabezpieczają posiłki w związku ze specjalną dietą.
 3. Posiłki przygotowywane są wyłącznie z produktów zakupionych przez przedszkole.
 4. Przy organizacji żywienia poza warunkami higienicznymi wymaganymi przepisami prawa należy zachować zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.
 5. Dzieciom udostępnia się dostęp do bieżącej wody w salach.
 6. Osoby zaangażowane bezpośrednio w rozkładanie posiłków w salach oraz sprzątanie po zjedzonych posiłkach przez dzieci wszystkie czynności wykonują w maseczkach oraz rękawiczkach jednorazowych.
 7. Wielorazowe naczynia i sztućce używane podczas posiłków należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

Rodzice

 1. W celu zminimalizowania osób kontaktujących się z przedszkolem, dzieci przyprowadzane i odbierane z przedszkola powinny być wyłącznie przez opiekunów prawnych (zapis nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko). Nie dopuszczalne jest wymienianie się w tej sytuacji kilku opiekunów, bądź odbieranie kilkorga dzieci przez jednego opiekuna (zasada ma na celu podtrzymanie izolacji społecznej).
 2. Rodzice (opiekunowie) przyprowadzając i odbierając dzieci z przedszkola nie wchodzą do budynku przedszkola.
 3. Rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola przekazują je wyznaczonemu pracownikowi przedszkola w wejściu głównym.
 4. Rodzice odbierają dziecko od pracownika przedszkola w wejściu głównym.
 5. Logowania dokonuje pracownik przedszkola dysponujący kartami, które pozostawione pozostają w półkach dzieci w szatni.
 6. Po okresie epidemii karty zostaną zwrócone rodzicom.
 7. Rodzice przyprowadzając lub odbierając dziecko oczekują na zewnątrz przedszkola, zachowując bezpieczną odległość między osobami wynoszącą 2 m.
 8. Rodzice stosują się do poleceń wydawanych przez pracowników przedszkola odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i pracowników przedszkola.
 9. W uzasadnionych, jednostkowych przypadkach związanych z koniecznością wejścia do przedszkola rodzice (opiekunowie) zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 10. W przypadku koniecznego wejścia do przedszkola rodzice przebywają jedynie w przestrzeni wspólnej(hol wejściowy, szatnia) z zachowaniem zasady - 1 rodzic w holu.
 11. Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób trzecich do minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 12. Do przedszkola dzieci przyprowadzane/odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe, nie pozostające w izolacji lub kwarantannie.
 13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 14. Rodzice kontaktują się z przedszkolem wyłącznie drogą telefoniczną – 55/242 11 61 lub lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 15. Przedszkole uzgadnia z rodzicami szybką ścieżkę komunikacji - rodzice podają bezpośredni numer telefonu kontaktowego oraz e-mail. Zobowiązują się jednocześnie do odbierania telefonu i stosowania się do wydawanych zaleceń.
 16. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka podczas przyprowadzania do przedszkola oraz każdorazowo w ciągu dnia, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
 17. Jeśli dziecko będzie wykazywało niepokojące objawy chorobowe, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu a rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 18. Do czasu odebrania przez rodziców dziecko przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola.
 19. Przed wejściem do przedszkola rodzice są zobowiązani do dezynfekcji dłoni oraz zakrywania ust i nosa (w obowiązującym noszenie maseczek okresie).

Załącznik nr 1

do procedury bezpieczeństwa dot. funkcjonowania P-la nr1 w okresie zagrożenia COVID-19

i ogłoszenia epidemii na terenie Polski

 

Karta mycia i dezynfekcji pomieszczenia


……………………………

 

Lp.

Dzień

Godzina

Podpis

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do procedury bezpieczeństwa dot. funkcjonowania P-la nr1

w okresie zagrożenia COVID-19

i ogłoszenia epidemii na terenie Polski

 

Oświadczenie

 Ja............................................................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica"opiekuna prawnego)

 

będący rodzicem/opiekunem prawnym …………………………………………................                 (imię i nazwisko dziecka)

 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka.

 Przyjmuję do wiadomości:

1) objęcie mnie zakazem wstępu na teren przedszkola,

2) konieczność pilnego odebrania dziecka z przedszkola w przypadku pojawienia się u niego niepokojących objawów choroby,

3) konieczność zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola,

4) konieczność wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek,

5) konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikania dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy  kasłania),

6)że na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) przedszkole jest administratorem danych osobowych.

Oświadczam, że:

1) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną,

2) w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,

3) celem zapewnienia szybkiej komunikacji z przedszkolem podaję poniższe dane kontaktowe: imię i  nazwisko,  tel

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...

4)jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVD-1 9, w szczególności związanych z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie i miejscu, nie będę rościć pretensji do placówki w razie zachorowania dziecka.

5) zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w przedszkolu w okresie stanu epidemii,

6) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów, poświadczanie nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej.

 

 ………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

                                                                

Oświadczenie

 Ja.........................................................................................................................

                                           (imie i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

 

będący rodzicem/opiekunem prawnym ............................................................................

                                                                     (imię i nazwisko dziecka)

 oświadczam, że*):

 • jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia,
 • jestem pracownikiem służb mundurowych,
 • jestem pracownikiem przedsiębiorstwa produkcyjnego realizującego zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
 • jestem pracownikiem handlu.
 • jestem pracownikiem zakładu usługowego/ produkcyjnego i innych.

 

                                                                                                                              ..........……………………………………………………….

                                                                                                                                       (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 *) właściwe podkreśl

POWYŻSZE OŚWIADCZENIA MOŻNA POBRAĆ Z ZAKŁADKI PRZEDSZKOLE - DOKUMENTY DO POBRANIA (Załącznik - oświadczenie COVID-19 oraz Procedura bezpieczeństwa...)

 ....................................................................................................................................................................................................

 

Informacja w sprawie  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w Gminie Orneta

Szanowni Państwo

Informuje, że po analizie uwzględniającej aspekty sanitarne, organizacyjne, a także po konsultacjach z dyrektorami jednostek, podjąłem decyzję o dalszym zamknięciu gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 6 maja do 24 maja 2020r.

W podjęciu takiej decyzji utwierdziły mnie również opinie wyrażane bezpośrednio przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli. W sytuacji kiedy każdego dnia przybywa w naszym kraju osób zarażonych i ofiar wirusa nie możemy sobie pozwolić na działania w jakikolwiek sposób zwiększające ryzyko zarażenia, a za takie uznaję otwarcie przedszkoli  i żłobków.

Zamknięcie przedszkoli i żłobków w przypadku, gdy rodzice pracują jest sporym utrudnieniem, jednak najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców, przede wszystkim dzieci, jak również nauczycieli i personelu – stąd taka decyzja.

Niektóre wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczą przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować, np. wykładzina podłogowa. Wymuszają one na  nas podjęcie decyzji dotyczących zerwania wykładzin w salach. W takiej sytuacji nie wyobrażam sobie, żeby dzieci, które większość czasu spędzają na podłodze bawiąc się, miały siedzieć na zimnych panelach czy też co gorsza, na innym zimnym podłożu.

W sytuacji ustąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub zmiany uzgodnień Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących świadczenia usług przedszkolnych, natychmiast podejmiemy działania co do otwarcia przedszkoli.

                                                                                                                                            Burmistrz Ornety

                                                                                                                                               Ireneusz Popiel

 

Drodzy Rodzice

Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym informuje, że stopniowe uruchamianie pracy przedszkola  nastąpi w późniejszym terminie.

Do tego dnia placówka będzie przystosowywana do przyjęcia dzieci zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, co wymaga o nas ogromnego zaangażowania.

O następnych wytycznych i decyzjach  będziemy państwa informować na bieżąco.

                                                                                                      Dyrektor Przedszkola nr 1

 

SZANOWNI RODZICE

Od 6 maja br. może nastąpić stopniowe uruchamianie pracy przedszkola zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Priorytetem będzie bezpieczeństwo dzieci i kadry sprawującej opiekę. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu  oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku decyzją premiera z dnia 29 kwietnia 2020r. o możliwości otwierania przedszkoli od 6 maja 2020r. przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, prosimy  rodziców o  zgłaszanie  do  pań nauczycielek z grup informacji o zamiarze przyprowadzenia dziecka do przedszkola do dnia  03.04.2020roku.

Zebrane od Państwa informacje  posłużą do planowania dalszych działań i nie są równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola od 6 maja.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące zorganizowania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor placówki wspólnie z organem prowadzącym, po otrzymaniu informacji od wychowawców grup.

 Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców przyprowadzających dziecko do przedszkola w okresie pandemii:

Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Podstawa prawna: https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

Informujemy, że organ prowadzący jeszcze nie podjął decyzji o otwarciu Publicznych Przedszkoli w Ornecie. Informacje o decyzjach organu prowadzącego będą przekazywane dla państwa na bieżąco.

 

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Nr 1 w Ornecie ul. Kopernika 4

na rok szkolny 2020/2021

z całodziennym wyżywieniem

ROCZNIK 2017

 1. Andrzejewska Marcelina
 2. Belzyt Teodor
 3. Bielińska Lena
 4. Bielińska Pola
 5. Bojko Lena
 6. Czerwińska Zuzanna
 7. Faryniarz Amelia Lena
 8. Fiodorowicz Liliana
 9. Jaroszewicz Anna Maria
 10. Kondraciuk Maria
 11. Koronowski Franciszek
 12. Kowalewski Hubert
 13. Kowalweski Leon
 14. Lasocka Gabriela
 15. Masalska Łucja
 16. Rafalska Karina
 17. Roman Hanna
 18. Talarek Patryk
 19. Trubacz Hanna
 20. Turek Maria
 21. Widzicki Mateusz
 22. Wojtowicz Agnieszka
 23. Zajączkowski Dominik
 24. Zamyślewski Marcel
 25. Żołobiński Adam

ROCZNIK 2015

 1. Trubacz Adam
 2. Jaworska Pola
 3. Kosakowski Jakub
 4. Pawłowski Jakub

ROCZNIK 2014

 1. Trubacz Brajan
 2. Modrzejewska Amelia

 

Lista dzieci  przyjętych do Przedszkola Nr 1 w Ornecie ul. Przemysłowa 15 

na rok szkolny 2020/2021

Oddziały przedszkolne  (na 5 godzin)

ROCZNIK 2016

 1. Dziosa Colin
 2. Grabowska Hanna
 3. Jagliński Jakub
 4. Jurysta Jakub
 5. Kiełtyka Wiktoria
 6. Kutryb Julia
 7. Lisowska Kayla
 8. Nazar Antoni
 9. Skrab Ewa
 10. Szefler Lena

ROCZNIK 2015

 1. Biały Jan
 2. Dordzik Filip
 3. Giedrys Maciej
 4. Orodziński Leon

ROCZNIK 2014

 1. Gleb Wiktor Marcin
 2. Jastrzębska Maja
 3. Zawalska Weronika

INFORMACJA

Informujemy, że REKRUTACJA do Przedszkola nr1 w Ornecie na rok szkolny 2020/2021 przebiega zgodnie z harmonogramem.

Wnioski prosimy składać w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu dokumentu na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub osobiście w sekretariacie placówki, który czynny będzie dla Państwa 31.03.2020r., w godzinach od 10.00-12.00

 

KONKURS, KONKURS, KONKURS!!!

21.03. NIE TYLKO WITAMY WIOSNĘ, ALE TEŻ OBCHODZIMY ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA

ZJEDNOCZMY SIĘ I POKAŻMY, ŻE NAWET BĘDĄC W DOMU POTRAFIMY WSPOMAGAĆ  POTRZEBUJĄCYCH SZERZĄC ŚWIADOMOŚĆ NA TEMAT ZESPOŁU DOWNA!

ZAŁÓŻCIE TEGO DNIA KOLOROWE, RÓŻNE  SKARPETKI, KTÓRE SĄ SYMBOLEM INNOŚCI OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA, ZRÓBCIE ZDJĘCIE I PRZEŚLIJCIE NA MESSENGERA DO P. AGNIESZKI LEJKOWSKIEJ Z „PSZCZÓŁEK”

PO ZNIESIENIU KWARANTANNY, NA NAJFAJNIEJSZĄ FOTKĘ CZEKAĆ BĘDZIE NAGRODA!

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA

Pierwszy Dzień Wiosny, to radosne święto. Tego dnia, ustanowione w 2005 roku, obchodzony jest też na świecie Światowy Dzień Zespołu Downa!

Data obchodów nie jest przypadkowa – oprócz święta wiosny, ta data dedykowana jest narodzinom ludzi niezwykłych, a także wiąże się z istotą zaburzenia – trisomią 21 chromosomu.

Z tej okazji na całym świecie odbywają się imprezy, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi oraz integracja z nimi.


Organizatorom zależy głównie na promocji praw osób z Zespołem Downa zarówno do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym jak i do godnej opieki i rehabilitacji.
Każdy z nas może przyłączyć się do świętowania tego dnia. Celebrując, okazujemy naszą solidarność, poparcie oraz zasadność tej inicjatywy.


Inicjatorzy wydarzeń zachęcają wszystkich do założenia skarpetek – najlepiej trzech (w zespole Downa są 3 chromosomy w 21 parze) i w różnych, wesołych kolorach! Skarpetki mogą mieć dowolną długość i design, ważne, by były z różnych, niepasujących do siebie par. Można także – wzorem świętowania Pierwszego Dnia Wiosny – ubrać się bardzo kolorowo!

 

DRODZY RODZICE:):):)

OGŁASZAMY KONKURS!!!

CZAS KWARANTANNY JEST WIELKIM WYZWANIEM DLA WAS I WASZYCH POCIECH.

ALE MY WIEMY, ŻE JESTEŚCIE POMYSŁOWI! WIEMY, ŻE JESTEŚCIE KREATYWNI!

ZADANIE KONKURSOWE JEST PROSTE. UWIECZNIJCIE WASZE INSPIRACJE, DZIAŁANIA, POMYSŁY, KTÓRE UROZMAICAJĄ WAM CZAS I POMAGAJĄ PRZETRWAĆ TEN TRUDNY OKRES.

JAK TYLKO WRÓCIMY DO PRZEDSZKOLA, POPROSIMY WAS O DOSTARCZENIE FILMIKÓW, FOTORELACJI, WYTWORÓW WASZEJ DZIAŁALNOŚCI (np. prace plastyczno - techniczne) I ROZWIĄŻEMY NASZ KONKURS

POWODZENIA

                            SZANOWNI RODZICE!!!                    

                                                           Katar  - Arkadiusz Łakomiak dla Katarzyny

fragment

Oto bajka się zaczyna:
Miała katar Katarzyna,
nos chusteczką wycierała,
bo co chwilę – psik! - kichała.
 
Wkrótce zaraziła dziadka.
Później mamę, wujka Władka,
ojca, brata i babunię
i malutką białą sunię.
 
Potem to już było z górki.
Kichał sąsiad, jego córki,
panna z dołu, student z boku.
Krótko mówiąc, wszyscy w bloku.
 
Po nich zaczął kichać lekarz,
strażak, burmistrz i aptekarz,
sprzedawczyni i (uwierzcie!)
pozostali ludzie w mieście!

                         Katar  - Jan Brzechwa

Spotkał katar Katarzynę -
A - psik!
Katarzyna pod pierzynę -
A - psik!

Sprowadzono wnet doktora -
A - psik!
"Pani jest na katar chora" -
A - psik!

Terpentyną grzbiet jej natarł -
A - psik!
A po chwili sam miał katar -
A - psik!

Poszedł doktor do rejenta -
A - psik!
A to właśnie były święta -
A - psik!

Stoi flaków pełna micha -
A - psik!
A już rejent w michę kicha -
A - psik!

Od rejenta poszło dalej -
A - psik!
Bo się goście pokichali -
A - psik!

Od tych gości ich znów goście -
A - psik!
Że dudniło jak na moście -
A - psik!

Przed godziną jedenastą -
A - psik!
Już kichało całe miasto -
A - psik!

Aż zabrakło terpentyny -
A - psik!
Z winy jednej Katarzyny -
A - psik!

Te dwa wiersze, choć napisane już dawno temu, w sposób bardzo prosty pokazują schemat rozprzestrzeniania się choroby.

Pochylmy się nad ich treścią, uświadommy sobie i naszym dzieciom sens ogłoszonej wszem i wobec kwarantanny i związany z tym nakaz przebywania w domu.

Jak dobrze wiecie do tej pory nie ma konkretnego leku zalecanego do zapobiegania lub leczenia koronawirusa.

Jak dobrze wiecie walka z koronawirusem to przede wszystkim działania zapobiegawcze i profilaktyczne polegające na wzmożonej higienie oraz ograniczeniu skupisk ludzkich.

Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów.

Na zawieszenie zajęć decydowano się po to, żeby najmłodsi nie byli narażeni na kontakt z dużymi skupiskami ludzi. Dlatego też chodzenie na plac zabaw, do sklepów czy w miejsca, gdzie przebywa większa liczba ludzi nie jest dobrym pomysłem. 

Akcja #ZostańwDomu z dzieckiem w praktyce

W internecie, a szczególnie na blogach o rodzicielstwie znajdziecie mnóstwo inspirujących pomysłów jak urozmaicić czas swoim dzieciom. Zachęcamy do szukania w sieci inspiracji, my natomiast zebraliśmy dla Was najważniejsze pomysły.

Co można robić z dzieckiem w domu?

 • Grać w planszówki, karty, warcaby, szachy.
 • Czytać książki, bajki, komiksy.
 • Oglądać pasma dla dzieci w telewizji lub filmy dokumentalne na platformach vod.
 • Uczyć się – pamiętaj, że wiele szkół  decyduje się na naukę zdalną i mogą zlecać Wam i Waszym dzieciom różne zadania.
 • Może czas na nowe hobby? Majsterkowanie, robienie na drutach czy gra na instrumencie może przypadnie najmłodszym do gustu.
 • Leżakować (opcja również dla dorosłych).

Jeśli chcecie zapewnić Waszym dzieciom porcję świeżego powietrza, wyjdźcie na podwórko, pójdźcie do lasu. Spacerujcie, biegajcie, bawcie się ale tam, gdzie nie ma ludzi!

Nie dajmy koronawirusowi szansy na rozprzestrzenianie się wśród nas!

 

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z decyzją MEN, dotyczącą ograniczenia funkcjonowania przedszkola, zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie pilnych spraw związanych z przedszkolem drogą elektroniczną (w miarę możliwości) lub telefonicznie

Adres e- mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 55/24 21 161

Jednocześnie informujemy, że we wszelkich sprawach zdrowotnych związanych z koronawirusem  należy kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Lidzbarku Warmińskim pod nr telefonu: 89/76 72 322

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej ograniczone zostaje funkcjonowanie szkół i przedszkoli na terenie całej Polski.

W związku z tym w dniach 12-13.03.2020r., (czwartek, piątek) nasze przedszkole pełnić będzie funkcję opiekuńczą.

Od poniedziałku 16.03.2020r., do piątku, 10.04.2020, zajęcia będą zawieszone.

Bardzo prosimy, by w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa, w czasie kwarantanny ograniczyć kontakty, spotkania i wyjścia wychowanków.

 

SZANOWNI RODZICE

W ZWIĄZKU Z ZAOBSERWOWANĄ WYSOKĄ ZACHOROWALNOŚCIĄ NA GRYPĘ I JEJ POCHODNE ORAZ SZERZĄCYM SIĘ W ŚWIECIE KORONAWIRUSEM, BARDZO PROSIMY O POZOSTAWIANIE W DOMU DZIECI Z OBJAWAMI PRZEZIĘBIENIA, KATARU, KASZLU…

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, IŻ DZIECI Z OBJAWAMI CHOROBY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO PLACÓWKI I NIEZWŁOCZNIE ODSYŁANE DO DOMU.

 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z POETKĄ JAGODĄ MARIĄ FALARZ

3.03.2020r., w naszym Przedszkolu gościliśmy elbląską poetkę, Panią Jagodę Falarz.

W trakcie, zorganizowanego w ramach Międzynarodowego Dnia Pisarzy, spotkania mieliśmy okazję posłuchać czytanych przez autorkę wierszy, porozmawiać o pracy pisarza oraz wspólnie pobawić się przy ulubionych przez przedszkolaki utworach. Na zakończenie wizyty uczestnicy mieli możliwość zakupu książek i zdobycia autografu. To, zorganizowane przez p. Agnieszkę Lejkowską i Marzenę Turkowską, pełne poezji, ciepła, humoru i słodkich niespodzianek spotkanie na długo pozostanie w naszej pamięci.

Na fotorelację ze spotkania zapraszamy do galerii ogólnej:)

Dzień Kundelka

Nieformalne polskie święto kundelka, czyli wszystkich wielorasowych psów, obchodzone jest corocznie 25 października, tj. w dzień po wejściu w życie ustawy o ochronie zwierząt. Data 25 października to również Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, a miesiąc październik jest miesiącem dobroci dla nich.

Z tej to okazji, z inicjatywy grupy Pszczółki, po raz kolejny zorganizowana została w naszym przedszkolu zbiórka żywności dla zwierzaków ze schroniska w Chwalęcinie.

Wszystkie grupy przedszkolne z zapałem zaangażowały się w akcję pomocową.

            Rodzicom i dzieciakom, za nieocenioną pomoc w propagowaniu tak szczytnego przedsięwzięcia, w imieniu Burmistrza Ornety, Straży Miejskiej, Dyrektora naszego przedszkola oraz pracowników placówki składamy wielkie podziękowania.

Na fotorelację ze spotkania podsumowującego naszą akcję zapraszamy do Galerii ogólnej

 

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Obchodzone 29 września święto zostało ogłoszone w 2001 r. z inicjatywy Polskiej Izby Książki.

Taka forma lektury ma wiele zalet. Przede wszystkim rozwija wyobraźnie, wzbogaca słownictwo, poprawia pamięć i koncentrację, buduje więzi międzyludzkie, w tym międzypokoleniowe.

Głośne czytanie trenuje także mózg, poprawia krążenie i pomaga zachować psychiczną równowagę, a niektórzy twierdzą, że poprzez rozluźnianie mięśni twarzy, również odmładza i wygładza zmarszczki. Warto więc czytać dzieciom, seniorom, chorym czy ukochanej osobie.

Idea głośnego czytania znalazła uznanie także wśród naszych przedszkolaków.

W środę, 25.09.2019r., w ciekawy świat dziecięcej literatury wprowadzali naszych wychowanków zaprzyjaźnieni z nami członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. A fragmentów poważnych utworów wielkich, polskich pisarzy i poetów wysłuchaliśmy aktywnie uczestnicząc w, zorganizowanej przez Urząd Miejski i Bibliotekę Publiczną, lokalnej inicjatywie Narodowego czytania

NA KRÓTKĄ FOTORELACJĘ ZAPRASZAMY DO GALERII GŁÓWNEJ

 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

20 września to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całym kraju – w tym dniu obchodzimy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci oraz spopularyzować wychowanie przedszkolne. 

Nasza placówka po raz kolejny aktywnie włączyła się w jego obchody organizując imprezę integracyjną dla społeczności całego przedszkola.Pod czujnym okiem organizatorów: p. Bożeny Więckiel, Marzeny Turkowskiej i Agnieszki Lejkowskiej uroczyście Pasowano na Przedszkolaka dzieciaki,które rozpoczęły w tym roku swoją przygodę z przedszkolem, integrowano się we wspólnych tańcach i pląsach przy muzyce oraz z radością wypuszczono w niebo balony marzeń. Bez wątpienia to był dzień pełen wrażeń tak dla dzieciaków, jak i personelu przedszkola. Propagowanie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka  bezsprzecznie umożliwia podniesienie rangi wychowania przedszkolnego w świadomości społeczeństwa. Pozwala zwrócić uwagę na znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka, uświadamia jaki to szczególnie ważny okres w jego rozwoju. Dzień ten jest też bez wątpienia okazją do wspólnego świętowania, integracji grup, czerpania satysfakcji z przynależności do przedszkolnej społeczności.

NA FOTORELACJĘ ZAPRASZAMY DO GALERII OGÓLNEJ Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA